New information following the change in COVID-19 alert levels. massey.ac.nz/coronavirus

Te Aho Paerewa Postgraduate Diploma Teaching and Learning in Māori Medium

Key facts

 • Available via Distance Learning
 • One intake at the start of each year
 • 1 year of full-time study or 2-years of part-time study

Prepare to teach and lead in the Kura Kaupapa Māori system

Te Aho Paerewa is New Zealand’s first university postgraduate programme in Māori-medium initial teacher education.

Takatū mai koe hei kaiako, hei kaiarataki i ngā Kura Kaupapa Māori.

Ko Te Aho Paerewa he tohu paerua tuatahi o ngā whare wānanga o Aotearoa ki te whakangungu kaiako mātauranga Māori.

What is it like?

Find out more about entry requirements, fees and courses in the planning section.

Massey’s Te Aho Paerewa is the tertiary sector’s first postgraduate programme in Māori medium initial teacher education.

He pēhea te kaupapa

Ko te kaupapa Te Aho Paerewa o Te Kunenga ki Pūrehuroa te tohu paerua tuatahi o te rāngai tuatoru mō te Mātauranga Māori Whakangungu Kaiako.

Kia māori te hono ki ngā Kura Kaupapa Māori

Mā Te Aho Paerewa koe e āwhina kia kounga ai āu rautaki ako, rautaki whakaako o roto o ngā Kura Kaupapa Māori. Ka ako koe kia whakawhanake i ōu pūkenga urutau i te taiao mātauranga Māori.

He taiao ngaio, he taiao ā-whānau. Ka mahi koe i roto i tētahi kaupapa hihiri, kaupapa mahi ngātahi. Ka tīmata te kaupapa nei ki tētahi wānanga (he noho marae) e hāpai rā i te tino whanaungatanga i waenganui i ngā tauira. Ka kawea tahitia te kaupapa nei e Te Kunenga ki Pūrehuroa me Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa, me te aha anō ka whai wāhi koe ki ngā tino mātanga, ki ngā tautōhito o ngā kura kaupapa Māori hei pūkenga māhau.

Gain deeper engagement with Kura Kaupapa Māori

Te Aho Paerewa will help you develop exemplary approaches to learning and teaching in Kura Kaupapa Māori. You’ll learn to practise and develop adaptive expertise in the Māori medium context.

The programme offers a professional and whānau-centred environment. You’ll work in a dynamic collaborative, partnership model. The programme begins with a wānanga (live-in block course) which will build the essential whanaungatanga amongst Tauira. The programme is delivered in partnership with Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa which means you will have access to many of the key experts and leading architects of kura kaupapa Māori as your lecturers.

He kaiako tino whaitake ka puta

Ko tā Te Aho Paerewa he whakangungu i a koe kia tū hei kaiārataki mātauranga, kaiako urutau e mau pūkenga nei ki ngā akoranga patapatai nō roto mai i te tautake o Te Aho Matua.

Ko tāna anō he whakawhanake manawaroa, pūkenga whaiaro me te tuakiri tino ngaio. Ka ako koe kia whakawhanake i ōu pūkenga urutau hei hāpai i ngā mātea ako o ngā ākonga.

Ka aro whāiti te kaupapa ki te whakaaro, me ako kia mārama ki te horopaki o ia ākonga, ā, me whakatutuki i ngā whāinga ako o te hunga ākonga matahuhua.

Ka tauhere te kaupapa, ka hāngai pū hoki ki tō Kura Hāpai. Ka tatū rawa te hāngai, te uara me te pānga atu ki te Kura Hāpai e nōhia rā e koe.

Graduate as a highly effective teacher

Te Aho Paerewa will prepare you to become a lead educator and adaptive teacher skilled in kaupapa Māori inquiry learning within the philosophy of Te Aho Matua.

The programme develops resilience, self-regulation and a strong sense of professional identity. You’ll learn to develop your adaptive expertise to meet the needs of each learner.

The programme focuses on learning to understand the context of each learner and achieving equitable outcomes for diverse student groups.

Your course of study will be inter-connected and relevant to your Kura Hāpai. It will have immediate relevance, value and impact on the Kura Hāpai within which you are based.

He rangahau, he mahi, he ako

He kaupapa tū ki te ao mātauranga Te Aho Paerewa. Ka whakamanahia tō urunga mai ka poua koe ki tētahi Kura Hāpai māna koe e manaaki mō te tau.

He tirohanga kaupapa Māori kia ako koe mā te rangahau me te whakaako. Kei ia pepa o te tohu nei he tino wāhanga mō te rangahau patapatai. Māu anō e rangahau hei whakakī i ngā whāruarua o te mātauranga mō te ao rumaki reo. Ka pōtaehia koe, he tangata whai pūkenga koe hei whakatinana i ngā akoranga ki āu mahi whakaako.

Ko tāu anō he whakapakari haere i tō ake reo kia matatau rawa atu me te whai whakaaro ki te āhua o te reo o tō Kura Hāpai. Katoa ngā pepa ka whakaakona ki te reo Māori.

Learn from research and practice

Te Aho Paerewa is a field-based programme. You’ll be assigned to a Kura Hāpai once selected onto the programme, who will host you for the duration of your studies.

Through a kaupapa Māori approach, you’ll share in knowledge that draws together research and practice. Each course in the qualification has a strong enquiry research component. You’ll undertake independent research that will help fill the gap in knowledge of total immersion Māori language settings. When you graduate, you will be skilled at applying theory to your practice.

Tauira will be expected to develop and increase their own proficiency levels of te reo Māori as well as reflecting on the proficiency of te reo Māori within their Kura Hāpai setting. All courses are taught in te reo Māori.

He tautoko mutunga kore

Kei Te Kunenga ki Pūrehuroa ngā rauemi rangatira pērā i te pūrere whakawhiti kōrero, tautoko ā-ngaio, me te āwhina a ngā pūkenga me ngā kaiāwhina. Ka wātea mai te kounga o te ao whakaako hei rauemi māu. He tino mātanga ngā pūkenga o Te Kunenga ki Pūrehuroa me Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori.

Great support

Massey offers computer and video conferencing facilities and professional support and mentoring from teaching staff and a dedicated kai āwhina. Tauira will have access to high-quality teacher education expertise. Massey University staff and experts from Te Runanganui o Ngā Kura Kaupapa Māori are exemplary practitioners qualified in their area of expertise.

He mātanga ngā kaiako

Mai i te tau 1991 kua tū te kaupapa whakangungu tangata hei kaiako rumaki reo ki Te Kunenga ki Pūrehuroa.

Study with the experts

Massey University has run successful full immersion Māori language teacher training programmes since 1991.

A good fit if you:

 • Already have a degree
 • Are fluent in te reo Maori
 • Want to become a teacher in Kura Kaupapa Māori
 • Work best in an inclusive and inter-connected environment
 • Are dedicated to helping children become Raukura for their iwi
 • Want to learn within Te Aho Matua contexts

He mahi māhau

 • ina whai tohu paetahi ana
 • ina matatau ana ki te reo Māori
 • ina hiahia ana kia tū hei kaiako ki ngā Kura Kaupapa Māori
 • ina pai te mahi tahi ki tētahi taiao atawhai, taiao whātuitui
 • ina ngākau nui ana ki te āwhina i te tamaiti hei raukura mō te iwi
 • ina hiahia kia ako i te Te Aho Matua

Careers

Graduates of this professional initial teacher education programme will have the knowledge and skills to enter teaching in New Zealand schools. They will be eligible to apply for registration as provisionally registered teachers with the Teaching Council of Aotearoa New Zealand.

Graduates will be highly competent, knowledgeable and skilled as effective, reflective and creative teachers for Māori immersion settings.

Te ara mahi

Kia pōtaehia te tauira, ka puta ko tētahi tauira whai mātauranga, whai pūkenga hei tomo kura nō roto ki Aotearoa nei. Ka mana te tono rēhitatanga ki Matatū Aotearoa hei kaiako tārewa.

Ka pōtaehia, ka puta koe hei kaiako tino matatau, kaiako whai mātauranga, whai pūkenga kia whai whakaaro, kia auaha hoki te whakaaro mō ngā akomanga reo rumaki.

Contact us Mon - Fri 8:30am to 4:30pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey